Fællesudgifter 2018

 

Budgettet er som anført udarbejdet med udgangspunkt i uændret a'conto betalinger. Med virkning

fra 1. januar 2018 vil de samlede årlige a´conto betalinger være uændret i forhold til 2016 svarende

til kr. 12.963.936.

Det foreslåede giver følgende a´conto betalinger i regnskabsåret 2017/2018, med forbehold for en

mindre afrunding ved den edb-mæssige udregning af a'conto beløbene:

Type

Fordelingstal

Antal

A´conto pr. måned

Budget

 

 

 

(1/1 2018)

(1/1 2019)

2017/2018

 

 

 

 

 

 

1 værelse

(0,80)

24

865

865

249.120

1½ værelse

(1,20)

300

1.297

1.297

4.669.200

2 værelse

(1,50)

24

1.620

1.620

466.560

3½ værese

(2,05)

276

2.214

2.214

7.332.768

Garager

(19,00)

1

20.524

20.524

246.288

 

 

 

 

 

 

Samlet a´conto bidrag 2017/2018

 

 

12.963.936

 

 

 

 

 

 

Se hvordan udgifter og vandforbrug fordeler sig: 

Udgifter(excl. Informations- og signalforsyning) i alt, kr. 12.686.118

Vandforbrug i alt, kr. 3.363.299

Forbrugsafgifter:                                                      Vandforbrug m3
Vandforbrug                                3.363.299                2017/16             49.767m3
Renovation                                      818.828                2016/15             54.563m3
Containerem.v.                                 17.240                Udvikling            -4.796m3
Elforbrugm.v.                                 427.654                 Udvikling %        -8,8%
                                                        4.627.021

Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.