Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 21. maj 2019- 2018-2019
Forening: Benløseparkens Ejerforening
Publiceret af: Bjarne Petersen
Dato: 19-06-2019 11:56:11
Kategori: Generelt
     

Den 21. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3

Tilstede:                    Steen J. Andersen      SA       BP. 181, 2.tv.

                                 Per G. Hansen           PH       GH-Ejendom.

                                 Bjarne Petersen          BP       BP.   61,st.tv.

                                 Nebile Sanli                NS       BP. 117, 1.tv.

                                 Nina Larsen                NL       BP.  75, 2.tv.

Gæst:                       Niemann Bejerholm   NB       Administrator.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 / 2018-2019

1.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 blevgodkendt og underskrevet.

2.   Opfølgning på generalforsamlingen

a)    Overvågning af kældergange ogevt. langs bygningerne
Bestyrelsen har nær læst de 3 tilbud, som blevudleveret på forrige møde og er enige om, at det skal være det fra DKTV Sikring,man enedes også om at nedprioritere det til efter udskiftning af indgangspartierne til opgangene med dørtelefon, se punkt 4.

b)    Kontrol af el-tavlerne
Alle 10 el-tavler er termograferet, der varikke tegn på nogen varme udvikling, dermed ingen dårlige forbindelser, man har alligevel valgt at efterspænde alle forbindelser. På det grundlag har bestyrelsen besluttet at udsætte evt. udskiftninger af el- tavler, da der er større behov for anden udvendig vedligeholdelse.

c)    Regelsæt af opsætning af markiser på altanerne
Administrator kontakter markisefirma for oplysninger,om der kan sættes markiser op over altanerne og hvordan det kan gøres, så vi kan have noget med til den kommende generalforsamling.

3.   Opfølgning på forårsturen
Området, bygninger, legepladser og legehuse, De grønne områder er betydeligt bedre vedligeholdt end tidligere år. Prøve udskiftning af gummifuger til silikonefuger mellem elementsamlingerne ved nr. 19 blev godkendt, det billigste tilbud skal anvendes, da der ikke er betydelig forskel på det udførte arbejde.
Legehuse, legepladser samt gynger skal efterses, fejl og mangler skal udbedres, dette arbejde er påbegyndt.

 

4.   Udvendig vedligeholdelse/ vedligeholdelsesplan
Gummifuger i elementsamlingerne blok 1 er udskiftet med silikonefuger for at tætne mod vind og vejr samt for at undgå småfugle mellem betonelementerne.
Udskiftning i de resterende 9 blokke, samt udskiftning af indgangspartier med lås og montering af dørtelefoner med video i de første 5 blokke, vil bestyrelsen foreslå med i kommende budget og de sidste 5 blokkes indgangspartier med lås og montering af dørtelefoner med video i næste budget år under udvendigvedligeholdelse.


5.   Ladestationer til El/Hybrid
Hvis der opstår et behov for ladestationer til el-biler vil bestyrelsen tage det op, bestyrelsen er positiv, hvis behovet kommer.

6.   Tagrejsning på garager
Grundet ny indkøb af traktor, som er for højtil at komme ind i garagerne, har GH-ejendom (Per Hansen) indvilget i at bekoste en tagrejsning på de fire garager, som ejerforeningen lejer til maskinerne mod en huslejestigning for de 4 garager til kr. 550 pr. styk.

7.   Perioderegnskab pr. 31.03.19
Det udsendte perioderegnskab viste ikke de store afvigelser fra budgettet, dog blev mindre afvigelser drøftet.

8.   YouSee
Dette punkt blev udsat til næste møde.

9.   Næste møde

27.08.19 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde med revisor

26.09.19 kl. 19.00 Generalforsamling i Ringsted Kongrescenter

10.  Eventuelt
Der blev ikke drøftet noget, som skulle føre til referat.Vedhæftede filer

 

 
Cookies

Kontakt:

Admin.:
Ejerlejligheder og Udlejningslejligheder
GH Ejendom A/S
Fredensvej 34
4100 Ringsted
Tlf. 70 21 94 00
Mail:
kontakt@ghejendom.dk nib@stratos.dk

Kontakt:

Benløseparkens Ejerforening
Mail: info@benloeseparken.dk Formand Steen Andersen
Benløseparken 181, 2.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 26 82 90 30
Mail: sa@benloeseparken.dk

Kontakt:

Benløseparkens Beboerforening
For Lejer
Formand Helene Jensen
Benløseparken 115, 1.tv.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 68 02
Mail: hj@benloeseparken.dk

Kontakt:

Vicevært/Varmemester:
Træffetid: Mandag-fredag kl. 12.30–13.00
tlf. 57 61 47 74
(uden for denne tid, indtales besked på telefonsvareren)
eller benyt Mail: service@benloeseparken.dk
Bliver kun læst inden for normal arbejdstid.